Asbest sökümü yoluyla değerin korunması ve artırılması

Güvenlik ve mülk değerine yapılan bir yatırım

AsbestBir zamanlar "mucize elyaf" olarak bilinen elyaf, geçmişte ısı direnci, asit direnci ve işleme kolaylığı nedeniyle çok sayıda ürün ve yapı malzemesinde kullanılmıştır. Ancak buna rağmen Avantajlar limanlar Asbest önemli sağlık riskleri oluşturmaktadır. Almanya'da asbest üretimi ve işlenmesi 1993 yılından bu yana yasaklanmıştır. Bununla birlikte, özellikle 1960'larda ve 1970'lerde inşa edilenler olmak üzere birçok eski binada asbest içeren malzemeler hala bulunabilmektedir.

Asbest sökümü neden önemlidir?

Bir mülkte asbest bulunması mülkün değerini önemli ölçüde azaltabilir. Emlak piyasası asbest kontaminasyonu gibi faktörlere karşı hassastır ve bu da mülkün piyasa değerinde 5% ila 13% arasında değer düşüşlerine yol açabilir. Profesyonel asbest sökümü yalnızca potansiyel sağlık risklerini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda bir mülkün değerini de artırabilir.

Asbestin riskleri

Asbest hasar gördüğünde veya bozulduğunda, akciğerlere solunduğunda kansere neden olabilen ince mineral lifler açığa çıkarır. Özellikle, geçmişte asbest tozuna maruz kalmış olan esnafın mezotelyoma gibi hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir.

Asbest nasıl uzaklaştırılır?

Asbestin sökülmesi her zaman sertifikalı uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Etkilenen alan mühürlenmeli ve çalışma negatif basınç altında yürütülmelidir. Atık malzeme güvenli bir şekilde paketlenmeli ve tehlikeli atık olarak işlem görmelidir.

Sonuç

Asbestin uzaklaştırılması yalnızca sağlığı korumaya yönelik bir adım değil, aynı zamanda bir mülkün değerini korumaya yönelik bir yatırımdır. Mülk sahipleri asbesti kaldırarak yalnızca potansiyel sağlık risklerini en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda mülklerinin piyasa değerini de artırabilirler.

Profesyonel asbest sökümü

Asbestin sağlık riskleri

Asbest sökümü için yasal gereklilikler

Asbest sökümü sırasında çevrenin korunması