7 Asbest sökümüne ilişkin temel sorular

Bir zamanlar inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir malzeme olan asbestin sağlık üzerindeki zararlı etkileri artık kabul edilmektedir. Bu nedenle asbest içeren malzemelerin güvenli bir şekilde taşınması son derece önemli bir konudur. Bu makalede asbest sökümünü çevreleyen en önemli yedi konu ele alınmaktadır. Binalardaki asbestin tanımlanmasından, bozulmamış asbestin risk değerlendirmesine ve nitelikli söküm yüklenicilerinin seçimine kadar bu bilgiler, asbestle çalışan veya asbestten etkilenen herkes için çok önemlidir.

1. Bir binanın asbest içerip içermediğini nasıl anlarsınız?

Binalardaki asbestin belirlenmesi, asbestle ilişkili sağlık riskleri nedeniyle kritik öneme sahip karmaşık bir süreçtir. Asbest, yangından korunma ve yalıtım özellikleri nedeniyle 1990'ların sonlarına kadar birçok yapı malzemesinde kullanılmıştır. İşte daha detaylı bilgi:

 • Tarihçe ve kullanımAsbest 1980'lerden önce inşa edilen binalarda sıklıkla kullanılmıştır. Yaygın asbest içeren malzemeler arasında yer döşemeleri, çatı kiremitleri, boru yalıtımı, pencere macunu, derz dolguları ve belirli sıva ve boya türleri bulunmaktadır.
 • Uzmanlar tarafından denetimAsbest incelemesi her zaman sertifikalı bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Süreç genellikle asbestin mevcut olabileceği alanları belirlemek için görsel bir inceleme ile başlar.
 • Örnekleme ve analizŞüpheli malzemelerden numune alınır ve laboratuvarda analiz edilir. Bu genellikle asbest liflerinin varlığını belirlemek için Polarize Işık Mikroskopisi (PLM) veya İletim Elektron Mikroskopisi (TEM) ile yapılır.
 • Sağlık riskleriAsbest özellikle hasar gördüğünde ve solunabilecek lifler açığa çıkardığında tehlikelidir. Bu lifler akciğer kanseri, mezotelyoma ve asbestoz gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Kılavuz İlkeler ve yönetmeliklerBirçok ülkede asbestin işlenmesi ve uzaklaştırılması konusunda katı düzenlemeler bulunmaktadır. Ev sahiplerinin ve bina yöneticilerinin bu yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunlara uymaları önemlidir.
 • Tanımlama sonrası önlemlerAsbest tespit edilirse, malzemenin durumuna ve rahatsız edilme olasılığına bağlı olarak iyileştirme veya kapsülleme önlemleri düşünülmelidir.

Asbestin belirlenmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir adımdır. Uzmanların katılımı ve yasal düzenlemelere uygunluk esastır.

2 Rahatsız edilmediği takdirde asbest güvenli midir?

Asbestle ilişkili riskler büyük ölçüde malzemenin rahatsız edilip edilmediğine bağlıdır. İşte bazı ayrıntılı bilgiler:

 • Asbestin durumuBir malzemeye sıkıca bağlı ve iyi durumda olan asbest genellikle daha düşük bir risk oluşturur. Sorunlar öncelikle asbest içeren malzemeler hasar gördüğünde, aşındığında veya başka bir şekilde bozulduğunda ortaya çıkar, çünkü bu gibi durumlarda asbest lifleri açığa çıkabilir.
 • Liflerin serbest kalmasıAsbest, lifler havaya karışır ve solunabilirse özellikle tehlikelidir. Bu durum, asbest içeren malzemelerin hasar gördüğü yenileme, yıkım veya bakım çalışmaları sırasında meydana gelebilir.
 • Sağlık riskleriSolunan asbest lifleri akciğerlere yerleşebilir ve asbestoz, akciğer kanseri ve akciğer, göğüs veya karın zarını etkileyen nadir bir kanser türü olan mezotelyoma dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Risk değerlendirmesiAsbestin durumunu ve sökülmesinin mi yoksa kapsüllenmesinin mi gerekli olduğunu belirlemek için profesyoneller tarafından bir risk değerlendirmesi yapılması gerekebilir. Malzeme iyi durumdaysa ve rahatsız edilmeyecekse, güvenli bir şekilde yerinde bırakılabilir.
 • Uzun vadeli yönetimİyi durumda olan ve kaldırılmayan asbest içeren malzemeler için, malzemenin durumunun bozulmamasını sağlamak amacıyla uzun vadeli bir yönetim ve izleme programının uygulanması önemlidir.
 • Danışmanlık uzmanlar tarafındanRiskin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için asbestin tanımlanması ve taşınması konusunda her zaman profesyonel tavsiye alınması tavsiye edilir.

Asbestin işlenmesi, özellikle malzemenin kaldırılması veya yerinde bırakılmasına karar verilmesi söz konusu olduğunda dikkatli bir risk yönetimi gerektirir. Bina sakinlerinin veya kullanıcılarının sağlığı ve güvenliği her zaman en önemli öncelik olmalıdır.

3. asbest söküm süreci̇ nasil i̇şler?

Asbest sökme işlemi, birkaç temel adıma bölünmüş, sıkı bir şekilde düzenlenmiş bir prosedürdür:

 1. İlk muayene ve testlerSüreç, söz konusu binanın profesyonel bir şekilde incelenmesiyle başlar. Uzmanlar, asbest varlığını doğrulamak için laboratuvarda analiz edilen şüpheli malzemelerden örnekler alır.
 2. Çalışma alanının hazırlanmasıSöküm çalışmaları başlamadan önce, etkilenen alan mühürlenir. Buna asbest liflerinin yayılmasını önlemek için havalandırma sistemlerinin kapatılması ve uyarı levhalarının asılması da dahildir.
 3. Güvenlik önlemleri ve kişisel koruyucu ekipman (KKE)Uzman personel, kendilerini asbest liflerinden korumak için solunum maskeleri ve koruyucu giysiler de dahil olmak üzere uygun koruyucu ekipman kullanır.
 4. Kaldırma işlemiAsbest içeren malzemeler, liflerin salınımını en aza indirmek için genellikle ıslatılır. Malzemeler dikkatlice çıkarılır ve özel kaplarda veya torbalarda güvenli bir şekilde paketlenir.
 5. Hava temizleme ve negatif basınç sistemleriHava kalitesini sağlamak ve asbest liflerinin yayılmasını önlemek için süreç boyunca HEPA filtreli hava temizleme sistemleri kullanılmaktadır.
 6. Son kontrol ve temizlikAsbestin sökülmesinden sonra alanın kapsamlı bir temizliği yapılır. Tüm asbestlerin temizlendiğinden emin olmak için bağımsız bir denetim gerçekleştirilir. Asbestli malzemeler çıkarılmış ve havada artık lif kalmamıştır.
 7. Profesyonel imhaAsbest içeren atıklar, tehlikeli maddeleri işleme yetkisine sahip özel olarak belirlenmiş bertaraf merkezlerine teslim edilir.
 8. DokümantasyonYasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak için bertaraf kanıtı da dahil olmak üzere kaldırma sürecinin tüm adımları belgelenir.

Asbest sökümü, sökümün etkili ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için özel beceri ve ekipman gerektirir. İlgili herkesin sağlık ve güvenliğini korumak için tüm adımların yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi önemlidir.

4. Asbesti kendim kaldırabilir miyim?

Asbesti kendi başınıza sökme olasılığı büyük ölçüde yerel yönetmeliklere ve binanın türüne bağlıdır:

 • Yasal hükümlerAsbest sökümü birçok ülke ve bölgede sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Bazı bölgelerde, ev sahiplerinin yaşadıkları müstakil bir evdeki asbesti belirli koşullar altında kendilerinin sökmesine izin verilmektedir. Ancak, genellikle özel güvenlik önlemlerine uyulmalı ve bertaraf işlemi yetkili bir şirket tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Kendi kendine çıkarmanın riskleriAsbestin kendi kendine sökülmesi önemli riskler barındırır. Doğru ekipman ve güvenlik prosedürleri bilgisi olmadan, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek asbest liflerinin açığa çıkma riski vardır.
 • Uzmanlığın önemiAsbestin sökülmesi, malzemenin güvenli bir şekilde taşınması ve bertaraf edilmesi konusunda uzmanlık gerektirir. Profesyonel asbest söküm şirketleri, asbestin güvenli bir şekilde sökülmesi ve sağlık risklerinin en aza indirilmesi için gerekli ekipman ve uzmanlığa sahiptir.
 • Ev sahipleri için önerilerBazı durumlarda asbesti kendiniz sökmek yasal olsa da, ev sahiplerine genellikle profesyonel yüklenicileri kullanmaları tavsiye edilir. Asbest sökümünü güvenli bir şekilde ve mevcut yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirebilirler.
 • Gerekli güvenlik önlemleriAsbesti kendiniz çıkarmaya karar verirseniz, uygun koruyucu ekipman giymek ve asbest liflerinin salınımını önlemek için prosedürleri sıkı bir şekilde takip etmek gibi gerekli güvenlik önlemlerini almanız çok önemlidir.

Sağlık ve güvenlik risklerinden kaçınmak için kendinizi önceden iyice bilgilendirmeniz ve emin değilseniz uzmanların hizmetlerinden yararlanmanız önemlidir.

5 Asbest nasıl geri dönüştürülür?

Asbestin geri dönüşümü nispeten yeni bir gelişmedir ve asbesti tehlikesiz bir forma dönüştürmek için özel işlemler içerir:

 • Geleneksel geri dönüşüm yöntemleriAsbestin geri dönüştürülmesine yönelik en yerleşik yöntemler, asbest içeren malzemenin 1.250 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bir sodyum hidroksit çözeltisi içinde ısıtılmasını içerir. Bu ısıl işlem asbest liflerini parçalar ve seramik ve çanak çömlek üretiminde veya yol ve beton için agrega olarak kullanılabilecek tehlikesiz cam üretimiyle sonuçlanır.
 • Alternatif teknolojilerDiğer teknolojiler arasında asbesti seramik tuğlalara veya porselen karolara dönüştürmek için mikrodalga ısıl işlemlerinin kullanılması ve asbest liflerini tehlikesiz inert minerallere parçalayan yüksek hızlı öğütme işlemleri yer almaktadır.
 • Hacim azaltma ve kullanımBu geri dönüşüm yöntemleri, geri dönüştürülen ürünün türüne bağlı olarak asbest atık hacmini 50% ila 99,7% azaltabilir. Bu hacim azalması düzenli depolama sahaları için faydalıdır ve fiyatlar genellikle hacme dayalı olduğundan asbestin bertaraf maliyetini düşürebilir.
 • Geri dönüşümün avantajlarıGeri dönüşüm, asbesti tehlikesiz bir maddeye dönüştürerek bertaraf için uzun vadeli çözümler sağlar. Geri dönüşümün son ürünleri tehlikeli atık olarak bertaraf edilmek yerine güvenle kullanılabilir.
 • Erişilebilirlik ve maliyetlerAsbestin geri dönüşümü şu anda bazı bölgelerde mevcuttur, ancak geleneksel bertaraftan daha maliyetli olabilir. Ancak, bunu daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için teknolojiler geliştirilmektedir.

Asbestin geri dönüşümü, asbest içeren malzemelerin yeniden kullanılabilecek tehlikesiz ürünlere dönüştürülerek güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi sorununu çözmenin yenilikçi bir yolunu sunmaktadır. Ancak bu yöntemler henüz yaygın değildir ve genellikle daha yüksek maliyetlerle ilişkilidir.

6 Asbest denetimi sırasında ne yapılmalıdır?

Asbest denetimi, binalarda asbestin varlığını ve yayılmasını değerlendirmede çok önemli bir adımdır. İşte böyle bir denetimin en önemli yönleri:

 • Sertifikalı bir asbest denetçisinin görevlendirilmesiAsbest denetimleri her zaman asbestin güvenli bir şekilde tespit edilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip sertifikalı bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Görsel incelemeİlk adım, binanın, özellikle de asbest içeren malzemelerden şüphelenilen alanların kapsamlı bir şekilde görsel olarak incelenmesidir. Bu genellikle eski yalıtım, tavan döşemeleri, zemin kaplamaları ve diğer yapı malzemelerini içerir.
 • ÖrneklemeMüfettiş asbest içerebilecek malzemelerden numune alır. Bu numuneler daha sonra asbestin mevcut olup olmadığını ve ne miktarda olduğunu belirlemek için bir laboratuvarda analiz edilir.
 • Durumun değerlendirilmesiMüfettiş asbest içeren malzemelerin durumunu değerlendirir. Hasarlı veya yıpranmış malzemeler havaya asbest lifleri salabileceğinden daha yüksek risk oluşturabilir.
 • Bir raporun oluşturulması: Denetimin tamamlanmasının ardından denetçi ayrıntılı bir rapor hazırlar. Bu raporda asbestin varlığı, malzemelerin durumu ve sökme, kapsülleme veya düzenli izleme gibi daha ileri eylemler için öneriler hakkında bilgiler yer alır.
 • Düzeltme için önerilerİnceleme sonuçlarına göre, müfettiş asbestin kaldırılması veya kapsüllenmesi için önerilerde bulunabilir. Bu, asbest içeren malzemelerin durumu ve bina sakinleri için potansiyel risk dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacaktır.
 • Takip denetimleriAsbest sökümü veya kapsülleme işleminin tamamlanmasından sonra, önlemlerin başarılı olduğundan ve asbest liflerinin bulunmadığından emin olmak için bir takip denetimi yapılmalıdır.

Bina sakinlerinin güvenliğini sağlamak ve asbestin işlenmesi veya uzaklaştırılması için uygun önlemleri belirlemek için profesyonel bir asbest denetimi yapılması çok önemlidir.

7 Nitelikli asbest söküm şirketlerini nasıl bulursunuz?

Nitelikli bir asbest söküm yüklenicisinin seçilmesi, güvenli ve etkili asbest sökümünün sağlanmasında kritik bir adımdır. İşte arama ve seçim sürecindeki temel unsurlar:

 • Sertifikasyon ve lisanslamaŞirketin ve çalışanlarının asbest sökümü için gerekli sertifikalara ve lisanslara sahip olup olmadığını kontrol edin. Bu gereklilikler bölgeye ve ülkeye göre değişir ve çoğu durumda çevre veya sağlık yetkilileri tarafından sertifika alınması gerekir.
 • Deneyim ve uzmanlıkAsbest sökümü konusunda kapsamlı deneyime sahip bir şirket seçin. Uzmanlaşmış şirketler asbestin güvenli bir şekilde sökülmesi için gerekli uzmanlığa ve ekipmana sahiptir.
 • Referanslar ve incelemelerDiğer müşterilerin şirketle ilgili deneyimlerini öğrenin. Olumlu referanslar ve incelemeler, hizmetlerin güvenilirliğinin ve kalitesinin bir göstergesi olabilir.
 • Güvenlik standartlarına uygunlukŞirketin, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve asbest bertaraf yönetmeliklerine uygunluk da dahil olmak üzere sıkı güvenlik protokollerine bağlı kalmasını sağlamak.
 • Ayrıntılı yeniden yapılanma planı: Saygın bir şirket, aşağıdakiler için ayrıntılı bir plan sunabilmelidir Asbest sökümü güvenlik önlemleri ve bertaraf yöntemleri de dahil olmak üzere sürecin tüm adımlarını kapsar.
 • Maliyetler ve tekliflerFarklı şirketlerden teklif alın ve maliyetleri karşılaştırın. Tekliflerin tadilatın tüm yönlerini kapsadığından emin olun.
 • İletişim ve şeffaflıkİyi bir şirket açık iletişim ve şeffaflık ile karakterize edilir. Tüm sorularınızı yanıtlayabilmeli ve süreç ve ilgili riskler hakkında net bilgi verebilmelidirler.
 • Bakım sonrası ve raporlamaŞirketin takip denetimleri, yapılan işle ilgili raporlar ve bertaraf kanıtı gibi bakım sonrası hizmetler sunup sunmadığını kontrol edin.

Doğru asbest söküm şirketini seçmek, ilgili tüm tarafların sağlık ve güvenliğini sağlamak ve asbest sökümünün yasal gerekliliklere ve en iyi uygulamalara uygun olarak yapılmasını sağlamak için çok önemlidir.

Asbest sökümü, uzmanlık ve sıkı güvenlik protokolleri gerektiren karmaşık bir alandır. Asbestin doğru şekilde tanımlanması, taşınması ve nihai olarak bertaraf edilmesi, sağlık risklerini en aza indirmek ve ilgili herkesin güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. Bazı durumlarda kendi kendine girişim mümkün olsa da, güvenli ve uyumlu bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için genellikle profesyonel söküm yüklenicilerinin kullanılması tavsiye edilir. Burada ele alınan kilit noktalar takip edilerek, asbestin ve tehlikelerinin sorumlu bir şekilde yönetilmesi sağlanabilir.